Privacy Policy Inspiration by Gwen - juli 2023


Privacy Policy Inspiration by Gwen 2023

Dit is de Privacy Policy van Inspiration by Gwen. Inspiration by Gwen hecht uiteraard veel waarde aan jouw privacy als deelnemer van één of meer van onze masterclasses en/of Inspiratie Kompas of cursussen. In deze Privacy Policy lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens om gaan in onze rol als verwerkingsverantwoordelijke. Je leest hier bijvoorbeeld wat jouw rechten zijn, wat wij met jouw gegevens doen en waar we jouw gegevens opslaan.

Ben je op zoek naar de cookieverklaring? Scroll dan even door naar de laatste pagina van dit document. 


Contactgegevens:

www.inspirationbygwen.com

Inspiration by Gwen is een handelsnaam van Impactainment Productions BV.

team@inspirationbygwen.com

KVK NR.: 77102908

BTW: NL860901324B01

Nl88 rabo 0350243549


Persoonsgegevens die wij verwerken 

Als je een Inspiratie Kompas of cursus van Inspiration by Gwen koopt, gaan we een overeenkomst aan. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, hebben we van jou de volgende informatie nodig. Zonder deze informatie, kunnen wij helaas geen overeenkomst met jou sluiten. Voor het uitvoeren van de overeenkomst hebben wij de volgende informatie van jou nodig: Naam, Bedrijfsnaam, KvK-nummer, Adres, E-mailadres, en Bankrekeningnummer (hierna noemen we dit de basisgegevens). Vaak hebben we ook jouw Instagramnaam nodig. Wellicht geef jij ons meer informatie. Denk aan jouw telefoonnummer of misschien stel je een profielfoto in op jouw Inspiratie Kompas of cursusprofiel. Dat betekent dat die gegevens ook verwerkt worden.

Wij hebben deze gegevens van jou doordat jij ze aan ons hebt verstrekt.

Inspiration by Gwen maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik van verschillende dienstverleners om haar diensten goed uit te kunnen voeren. Hieronder zie je per type dienstverlener welke gegevens wij hierin van jou verwerken, waarom dat gebeurt en op welke juridische grondslag.


Boekhouding/Administratie

Voor het factureren en het verwerken van betalingen, maken we gebruik van verschillende software. De software die wij hiervoor op dit moment gebruiken is: WeFact, Plug&Pay, Mollie, Stripe en PayPal. Deze partijen verwerken de basisgegevens zoals we hiervoor hebben opgesomd. Deze gegevens moeten verwerkt worden, omdat dit onderdeel is van het uitvoeren van de overeenkomst en omdat wij aan onze wettelijke verplichting tot het versturen van facturen moeten voldoen.

Wij bewaren deze gegevens zeven jaar: dat is de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.


E-mail 

Als je een aankoop doet via onze website, ontvang je vervolgens geautomatiseerde e-mails zodat je daadwerkelijk toegang tot de Inspiratie Kompas of cursus kunt krijgen. De software die wij daarvoor gebruiken is MailBlue. Voor gewone mailcorrespondentie gebruiken we Microsoft Outlook en Google Workspace. In deze situaties verwerken we jouw e-mailadres en naam.

Daarnaast kun jij je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval verwerken we ook jouw e-mailadres en naam. We verwerken jouw gegevens voor onze nieuwsbrief alleen op basis van jouw toestemming en deze toestemming kun je altijd intrekken. De verwerkingen die we hebben gedaan toen de toestemming nog wel geldig was, blijven gewoon rechtsgeldig.


Inspiratie Kompassen en leeromgeving

De Inspiratie Kompassen of cursussen of masterclasses van Inspiration by Gwen worden gehost op de leeromgeving van Huddle. Om jou toegang te verlenen tot dit platform, verstrekken wij aan Huddle jouw e-mailadres.


Meetings/Livesessies

Livesessies vinden plaats via Zoom of Teams of Huddle. Jij ontvangt een link om deel te kunnen nemen aan deze sessies. Om in te loggen bij de meeting, heb je misschien een Zoom of Teams-account nodig. Je maakt dit account zelf aan: wij verstrekken jouw gegevens zelf niet aan Zoom. In meetings mag je er zelf voor kiezen of je jouw camera aanzet of niet en welke naam je laat zien.


Reviews 

Voor het opvragen en verwerken van reviews, maken we gebruik van Useproof. Hiervoor stuur jij jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en de daadwerkelijke review naar Useproof zodat wij deze informatie kunnen gebruiken. Dit doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Wil je dat we jouw review niet langer gebruiken? Dan verwijderen we de informatie.

Het komt vaak voor dat we reviews ontvangen via Instagram of e-mail of Google. Als je dit in een persoonlijk bericht naar ons stuurt, zullen we altijd om jouw toestemming vragen voordat we jouw review delen met jouw gebruikersnaam. Als je een review plaatst en ons tagt, geldt dit als toestemming om te mogen delen.

Wil je meer weten over hoe wij met reviews omgaan? Lees ons reviewbeleid.


Overige software

Om ervoor te kunnen zorgen dat jij na het aanmelden voor een Inspiratie Kompas of cursus toegang krijgt tot het besloten Instagram- account indien van toepassing, maken we gebruik van Typeform. Daarin vul je jouw e-mailadres, naam en Instagramnaam in.

Inspiration by Gwen maakt gebruik van Microsoft en de Google Workspace-omgeving om documenten aan te maken en te bewerken. In deze omgeving kan het zo zijn dat we klantgegevens verwerken. We zullen hier nooit gevoelige gegevens in verwerken zoals bankrekeningnummers.


Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens worden verzameld. Dat is natuurlijk een vage omschrijving, daarom maken we het graag wat concreter voor je.

Ben jij klant en hebben we een overeenkomst met elkaar? Dan bewaren we jouw gegevens (denk aan factuur- en betaalgegevens) tot zeven jaar na het beëindigen van onze overeenkomst. Dat is de wettelijke bewaartermijn die de Belastingdienst hanteert.

Heb jij alleen contact opgenomen en is er geen overeenkomst tot stand gekomen? Dan bewaren we jouw gegevens maximaal twee jaar. Heb je je ingeschreven voor onze updates, dan verwijderen we jouw gegevens maximaal drie maanden na jouw uitschrijving.


Delen van persoonsgegevens met derden 

We verkopen of geven jouw gegevens niet aan derden en we zullen jouw gegevens alleen aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als we gebruik maken van software van derden (zoals je hierboven hebt kunnen lezen).

Ook kunnen we gegevens aan derden verstrekken om op die manier te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Inspiration by Gwen, worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Inspiration by Gwen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Geautomatiseerde besluitvorming 

Er is bij Inspiration by Gwen geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.


Jouw rechten 

Op basis van de AVG heb jij bepaalde rechten: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspiration by Gwen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar team@inspirationbygwen.com We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek.


Klachten 

Inspiration by Gwen wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen 

Inspiration by Gwen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Heb je vragen? 

Neem dan contact op via team@inspirationbygwen.com

Deze Privacy Policy kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg altijd de meest actuele versie op onze website.


Cookieverklaring Inspiration by Gwen 2023

Het gaat in deze cookieverklaring niet alleen over cookies, maar ook over vergelijkbare technieken die worden behandeld als cookies.


Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden verzameld.

Welke cookies gebruikt Inspiration by Gwen? 

Er bestaan verschillende soorten cookies.


Functionele cookies 

Wij maken gebruik van cookies om gekozen persoonlijke instellingen en voorkeuren van een website (zoals de taalinstellingen) te onthouden, zodat je de website steeds makkelijk weer kunt bezoeken.

Analytische cookies 

Met analytische cookies brengen we het gebruik van de website in kaart. Ook analyseren wij de mate waarin nieuwsbrieven worden geopend of gelezen, om op die manier onze nieuwsbrieven te verbeteren.

Voor cookies maken we gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld, zodat traceren op individueel niveau onmogelijk is. Zo wordt het laatste octet van het IP-adres weggelaten. Ook hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet en is er een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Marketing cookies 

Op de website wordt gebruik gemaakt van de Facebook-pixel. Dat maakt het plaatsen van advertenties voor onze doelgroep eenvoudiger. Voor meer informatie over deze Facebook-pixel, verwijzen wij je graag naar de privacy- en cookieverklaring van Meta.

Daarnaast maken we gebruik van cookies van YouTube en Vimeo, om op die manier video’s te laten zien op onze website. Deze partijen onthouden jouw voorkeuren. Voor informatie over deze cookies, verwijzen we naar de privacy- en cookieverklaring van YouTube en Vimeo.


Toestemming voor cookies 

Functionele cookies worden standaard geplaatst, hier hoeven we geen toestemming voor te vragen. Voor de overige cookies vragen we jouw toestemming die je actief moet geven. Geef je geen toestemming? Dan worden er geen cookies geplaatst.
Je kunt jouw toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken door het plaatsen van cookies te weigeren of via je browserinstellingen cookies te deactiveren of te verwijderen.